Welkom op de website van Matthijs


GENEALOGIE HARMEN JANSZ. BREMER VAN TEXEL

Wie vragen, aanvullingen of verbeteringen heeft, kan altijd contact met mij opnemen. 

Datum : 02-01-2011
Selectie : 'Personen in genealogie van Harmen Jansz. BREMER [31]'
Sortering : Per generatie
 
I.1    Harmen Jansz. BREMER, vader van het algemeen gasthuis (diaconiegasthuis) te Den Burg, pachter van bieren en wijnen, pachter van de Eierlandse kwelder, impostmeester (1696-1700), geboren (?) 1667 te Texel (gezindte: Nederduits Gereformeerd). Met betrekking tot de herkomst van de naam Bremer bestaan er twee hypothesen namelijk:
De familie is afkomstig van Breem (Breehem), een buurtschap in de omgeving van het voormalig dorp "de Westen", tegenwoordig gelegen ten noorden van Den Hoorn op Texel. De inwoners van dit buurtschap zouden regelmatig op Bremen hebben gevaren.
De Texelse "Bremers" zijn nazaten van de broers Heinrich en Peter Bremer afkomstig uit Lexford bij Bremen welke rond 1640 schipbreuk leden voor de kust van Texel.

Harmen Jansz Bremer was zelf gereformeerd maar trouwde eerst met een rooms-katholieke vrouw. Hun kinderen zijn katholiek gedoopt. (bron: Texelse Geslachten)

De familie Bremer afkomstig van Texel valt in twee stammen uiteen waarvan de onderlinge samenhang onzeker is. De eerste begint met Claas Willemsz Bremer, die in 1705 in Den Burg (gereformeerd) trouwde met Fijtje Jans Kloet. In 1742 woonde hij als oud zeeman in De Koog. Mogelijk was hij de zelfde als Claas Breem, zoon van Neeltje Jans van Bremen, die in 1702 in het weeshuis van Den Burg kwam. Dit is te meer waarschijnlijk omdat ook Fijtje Jans Kloet in dit weeshuis werd gebracht. De vraag of de naam iets te maken heeft met de Duitse stad Bremen, moet helaas onbeantwoord blijven. Jan Claasz Bremer, die in De Koog woonde, was Commandeur op straat Davis. Zijn broer Adam was schipper. Hij trouwde met een doopsgezinde vrouw uit De Waal. Zijn afstammelingen waren doopsgezind. Ook in de latere generaties waren zeemansberoepen overwegend. Pas in de 19e eeuw zochten de Bremer's het land op en werden zij boer, bakker en schilder. (bron: Texelse Geslachten)

De stamvader van de tweede tak Bremer, Harmen Jansz Bremer, zelf gereformeerd, was eerst met een rooms-katholieke vrouw getrouwd. Hun kinderen werden katholiek gedoopt. In 1706 hertrouwde hij in Den Burg (gereformeerd) met Engeltje Willems. Dit echtpaar was in 1726 vader en moeder van het algemeen gasthuis.
Harmen Jans Bremer was enkele jaren pachter van bieren en wijnen. Zijn zoon Barend en zijn kleinzoon Leendert Barendsz Bremer waren kapiteins op de grote vaart. Een andere kleinzoon, Jacob Johannesz Bremer (1733-1799) trouwde met Guurtje Pieters Boon, dochter van de burgemeester van De Waal. Hij was Commandeur op Groenland. De walvisvaart heeft hem geen windeieren gelegd. Hij was zeer vermogend en heeft als schepen deel uitgemaakt van de Texelse vroedschap. In de 19e eeuw waren zijn afstammelingen bakkers en boeren in en rond Oosterend. (bron: Texelse geslachten).
Gehuwd voor de kerk (1) ca 1695 te Texel? (RK) met Hendrikje BARENDS, gedoopt (Rooms-Katholiek) ca 1655, overleden op 26-03-1706 te De Koog (Texel). Uit het notarieel archief 4854 (1726) blijkt dat het echtpaar Bremer - Willems vader en moeder van het diaconiegasthuis te Den Burg was.
Gehuwd voor de kerk (2) op 21-02-1706 te Den Burg (Texel) (gereformeerd) met Empje Willems jd. van Hoogeberg (Engeltje), moeder van het diaconiegasthuis te Den Burg, geboren ca 1681 te Hoogeberg ? Het echtpaar Harmen Jansz Bremer en Engeltje Willems was in 1726 vader en moeder van het algemeen gasthuis te Den Burg.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Dirk Harmensz BREMER (zie II.1).

   2. 

Barend BREMER (zie II.3).

   3. 

Hendrik Harmens BREMER, geboren 1698, gedoopt (Rooms-Katholiek) op 28-05-1698 te Den Burg (Texel) (getuige(n): Vrou Ariens). Volgens het "bewerkte" katholieke doopboek gaat Hendrik Harmensz. Bremer verder door als Brouwer en trouwt (niet voor de kerk) met de niet Katholieke Grietje Cornelis Buijs. In de kopie van het originele trouwregister staat: Hendrik Hendrikse en Grietje Krelis.

In de originele doopboeken wordt in 5 van de 6 gevallen gesproken van Hendrik Hendriksz. Brouwer en alleen in 1751 van Hendrik Harmensz. (Brouwer). Er wordt ook steeds vermeld, dat de moeder niet-katholiek is. Deze Hendrik Hendriksz. is echter in de stamboom Brouwer van Dijt niet terug te vinden. Al zou dit de zelfde persoon zijn als Hendrik Harmz. Bremer, dan werd hij voor het eerst vader op zijn 51e jaar 1749) en voor de laatste keer toen hij 63 (1761) was.

De enige Hendrik die is gevonden is Hendrik Jacobsz. Brouwer, in 1733 gehuwd met Aaf Gielisd. Oom. Dit echtpaar heeft twee kinderen Trijntje en Maartje in 1740 en 1742 gereformeerd laten dopen.

Uit de doopgetuigen bij de doop van de kinderen van Elisabeth en Trijntje zijn ook geen relevante aanwijzingen te halen.

De conclusie moet zijn dat Bremer geen Brouwer wordt. het vinden van Hendrik Hzn. Brouwer zou dit probleem definitief oplossen.
(bron Wil Braam)

(bron: Th. v Heerwaarden, bewerking doopboeken) Resultaat " Brouwer": zie doc. Brouwer, Hendrik.

   4. 

Johannes Harmensz (Jan) BREMER (zie II.6).

   5. 

Anna Liesbeth BREMER (Lijzebet), gedoopt (Rooms-Katholiek) op 24-03-1701 te Walenburg (Texel) (getuige(n): Antje/Antie Cornelis), overleden op 01-10-1764 te Den Burg (Texel) op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk ca 1721 met Willem Hendriksz BOUWMEESTER, geboren ca 1701.

   6. 

Gerrit BREMER, gedoopt (Rooms-Katholiek) op 22-08-1702 te Walenburg (Texel) (getuige(n): Gerrebrecht Leenders), overleden < 1704 te Texel.

   7. 

Gerrit BREMER, gedoopt (Rooms-Katholiek) op 16-06-1704 te De Koog (Texel) (getuige(n): Maartje Cornelis).


 
II.1    Dirk Harmensz BREMER, geboren voor 1698 (gezindte: Rooms-Katholiek).
Gehuwd voor de kerk op 20-10-1720 te Den Burg (Texel) (gereformeerd) met Bregje Cornelis BLANCKERT, geboren ca 1695.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik Dirks BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 27-07-1721 te Den Burg (Texel).

   2. 

Cornelis Dirks BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 24-11-1723 te Den Burg (Texel).

   3. 

Grietje BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 09-09-1725 te Den Burg (Texel).

   4. 

Hendrikje BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 30-05-1728 te Den Burg (Texel) (getuige(n): Aaltje Dirks).

   5. 

Harmen Dirks BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 04-12-1729 te Den Burg (Texel).


 
II.3    Barend BREMER, Kapitein op de grote vaart, geboren voor 1698 (gezindte: Rooms-Katholiek), 1742 (personele quotisatie) wonen Molenstraat Den Burg, grootschipper, 4 personen.
1747 schutterijlijst Den Burg. Hij is sergeant.
1749 (tweede Huydecoperlijst) wonen Molenstraat Den Burg, 4 personen, waarvan 2 in zee.
Notarieel 4864 (1743) Hij is schipper van het galjootschip " de twee Charlotten" destinatie Frankrijk. Een ander schip " de Petrus" is tegen hen aangezeild.
Gehuwd voor de kerk ca 1720 met Jantje LEENDERTS, geboren ca 1698.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Leendert Barendsz BREMER (zie III.6).

   2. 

Hendrikje Barends BREMER, geboren 1729.
Gehuwd voor de kerk op 25-05-1767 te Texel met Maarten Cornelis ZOETELIEF, geboren ca 1729.


 
II.6    Johannes Harmensz (Jan) BREMER, gedoopt (Rooms-Katholiek) op 08-10-1699 te Walenburg (Texel) (getuige(n): Antje/Antie Cornelis), begraven op 24-02-1766 te De Waal (Texel).
Ondertrouwd op 19-08-1731 te Oosterend (Texel), gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 19-08-1731 te Oosterend (Texel) (Nederduits Gereformeerd) met Diewertje Jacobs POTTER, geboren ca 1696, begraven op 08-08-1766 te De Waal (Texel).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob Jans BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 10-06-1731 te Oosterend (Texel), overleden < 1733.

   2. 

Jacob Johannesz BREMER (zie III.11).

   3. 

Cornelis Jans BREMER (zie III.13).


 
III.6    Leendert Barendsz BREMER, Kapitein op de grote vaart, geboren 1726, overleden 1773.
Gehuwd voor de kerk op 08-12-1751 te Den Burg (Texel) (gereformeerd) met Froutje Jochems PETTEN (Vroutje Jochems), geboren ca 1726.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Barend Leendertsz. BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 21-05-1752 te Den Burg (Texel), overleden op 19-09-1770 te aan boord van het schip Kroonenburg op 18-jarige leeftijd. Hij vaart in 1769 als matroos in dienst van de V.O.C. aan boord van het schip d'Jonge Thomas uit naar de " Oost". Op 19 september 1770 overlijdt Barend aan boord van het schip, dat hem terug naar Nederland zou brengen, het retourschip Kroonenburg, voor dit schiop de haven van Batavia verliet, 18 jaar oud. (bron: Texel en de V.O.C.- schepen op de rede, Texelaars in de Oost uit 2002.)

Bremer, Barent Leendertsz. werd op 21 mei 1738 gereformeerd gedoopt in Den Burg, zoon van Leendert Barentsen en Vrouwtje Jochems Petten.
Hij was vanaf 29 september 1769 als matroos " aan boort van het schop d'Jonge Thomas. Zijn gage was f9,- per maand. Andere Texelaars aan boord waren: Albert Lambertsz. Kikkert, hermanus Kikkert en Jan Maartensz, Waart. Ze vertrokken 29 december vanaf Texel. Na 8 maanden en 10 dagen in dienst van de V.O.C. kwamen ze op 28 juni 1770 aan bij Batavia. Barent ging daar aan boord van het "retourschip" Kroonenburg. Nog voordat het schip op 24 oktober de thuisreis aanving, war Barent op 19 september 1770, zonder iets na te laten, aan boord overleden. Op 2 juni 1772 machtigde zijn vader Leendert Bremer, weduwnaar van Vrouwtje Jochems Petten, voor hem zelf en als voogd over zijn 2 minderjarige kinderen Hendrik Leendertsz. Bremer en Ibel Leenderts Bremer " te saamen eenige erfgenaamen van wijlen Barend Leenderts Bremer", de heer Jacobus van der Maas om van de Wel Edele Heeren Bewindhebberen der Oost Indische Comp. kamer Amsterdam te vorderen en te ontvangen " sodanige gelden" als gemelde zoon had nagelaten. (bron: Ineke Vonk-Uitgeest)
.

   2. 

Hendrik Leenderts BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 18-12-1754 te Den Burg (Texel), overleden 1777.

   3. 

Iebeltje BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 27-03-1757 te Den Burg (Texel).

   4. 

Jeurveltje BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 06-08-1758 te Den Burg (Texel).


 
III.11    Jacob Johannesz BREMER, Commandeur op Groenland (walvisvaart) / Schepen van de Texelse Vroedschap en Municipal, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 13-09-1733 te De Waal (Texel), overleden op 20-11-1799 te De Waal (Texel) op 66-jarige leeftijd. De walvisvaart zou Jacob Johannesz Bremer geen windeieren hebben gelegd. Hij was zeer vermogend en heeft als schepen deel uitgemaakt van de Texelse vroedschap. In de 19e eeuw waren zijn afstammelingen bakkers en boeren in en rond Oosterend. (bron: Texelse geslachten).
Ondertrouwd op 16-12-1757 te Texel, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 12-02-1758 te Oosterend (Texel) (gereformeerd), "Voor beyde de eerste classe van f60,-" met Guurtje Pieters BOON, 26 jaar oud, geboren op 08-04-1731 te De Waal (Texel), gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 09-04-1731 te De Waal (Texel), begraven op 02-05-1805 te De Waal (Texel). Dochter van de burgemeester van De Waal. Dochter van Pieter Meijertsz BOON, boer, hoofdingeland, regent, burgemeester en pachter van de Eierlandse kwelder, en Martje Pieters COCK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martje BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 02-12-1764 te De Waal (Texel).

   2. 

Pieter Jacobsz BREMER (Pieter Breemer) (zie IV.6).

   3. 

Dieuwertje BREMER, gedoopt (gereformeerd) op 16-09-1770 te De Waal (Texel).


 
III.13    Cornelis Jans BREMER, gedoopt (Gereformeerd) op 04-12-1735 te De Waal (Texel), overleden 1788 te Texel.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 03-09-1766 te Texel met Martje Jacobs VOS, geboren ca 1741.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Dieuwertje BREMER, geboren 1770, overleden 1829.
Gehuwd voor de kerk op 03-05-1793 te Texel met Cornelis Lammertsz DAALDER, geboren ca 1770.


 
IV.6    Pieter Jacobsz BREMER (Pieter Breemer), Municipal en Broodbakker, geboren 1768, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 28-08-1768 te De Waal (Texel), overleden op 01-04-1857 te Oosterend (Texel). Geappoincteerde requesten:
12-9-1805 Pieter Breemer, wedn. van Aaltje Spigt overleden augustus 1799 te Oosterend, kinderen Jacob 13, Arie 12, Guurtje 10, Nan 7, vraagt toestemming om de goederen die de kinderen hebben geerfd van grootmoeders en moederszijde te gebruiken voor de opvoeding. (bron: Miriam Klaassen).
Ondertrouwd (1) te De Waal (Texel), gehuwd voor de kerk op 28-01-1791 te Oosterend (Texel) met Aaltje Ariesdr SPIGT, 20 jaar oud, gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 11-02-1770 te Oosterend (Texel) (getuige(n): Jantje Sukoms Dogger). Doopgetuige was Jantje Sukoms Dogger. Overleden op 26-08-1799 te Oosterend (Texel) op 29-jarige leeftijd, begraven te Nederlands-Hervormde kerk Oosterend (Texel). Aaltje Spigt werd begraven in het achterportaal bij de achteringang van de Nederlands Hervormde kerk, toen nog Nederduits Gereformeerde kerk te Oosterend. Op de grafsteen valt te lezen: Aaltje Spigt/overleed den 26 augs 1799/in den ouderdom van 29 jaar 6m 17 d. Het graf is nog steeds aanwezig maar ligt gedeeltelijk onder een houten beschot. Dochter van AriŽn Klaasz SPIGT (Ariaan Klaaszn Spigt), boer, en Antje Nannings DIJKER (Antje Nannings en Antje Nannes).
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-10-1803 te Texel met Gerbregt Klaas BROUWER, geboren 1775, overleden 1848.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jacob Pietersz BREMER (Jacob Breemer) (zie V.1).

   2. 

Arie Pietersz BREMER (zie V.3).

   3. 

Guurtje Pieters BREMER, zonder, geboren op 16-03-1795 te Oosterend (Texel), overleden 1863 te Texel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-11-1818 te Texel (getuige(n): Cornelis Kikkert (28 jaar, boer, broer van bruidegom), Nanning Bremer (21 jaar, boerenknecht, broeder van de bruid)), gehuwd voor de kerk op 07-07-1818 te Den Burg (Texel) met Paulus Jansz KIKKERT, 26 jaar oud, broodbakker te Den Burg en makelaar te Den Burg. Geboren op 10-05-1792 te Den Burg (Texel), gedoopt (gereformeerd) op 13-05-1792 te Den Burg (Texel), overleden op 09-07-1870 te Den Burg (Texel) op 78-jarige leeftijd, zoon van Jan Paulusz KIKKERT en Ariaantje SCHAAP.

   4. 

Nan BREMER (zie V.7).


Uit het tweede huwelijk:

   5. 

Klaas BREMER (zie V.9).


 
V.1    Jacob Pietersz BREMER (Jacob Breemer), boer en landbouwer in de Polder De Waal, geboren op 11-12-1791 te Oosterend (Texel), gedoopt (Nederduits Gereformeerd) op 11-12-1791 te De Waal (Texel) (getuige(n): Guurtje Boon), overleden op 23-08-1832 te Polder De Waal (Texel) op 40-jarige leeftijd. Ook genaamd Jacob Breemer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1815 te Texel (getuige(n): Arie Breemer (broodbakkersknecht, broer bruidegom), Cornelis Simonsz Visser (zeeman, broer bruid), Jan Boon (logementhouder) en Reier Kikkert (eilandsbode)). Uit de huwelijksakte blijkt dat beide echtelieden de schrijfkunst machtig zijn. Echtgenote is Martje Simonsdr VISSER, 23 jaar oud, gedoopt op 01-03-1792 te Oosterend (Texel), overleden op 13-03-1864 te De Waal (Texel) op 72-jarige leeftijd, dochter van Simon Meindertszn VISSER en Neeltje Jansdr BURGER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje BREMER, geboren op 03-11-1815 te Nieuwe Schild (Texel), overleden 1896.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-04-1841 te Texel met Jan Reijersz EELMAN, Doende boerenbedrijf, geboren ca 1819 te Texel, zoon van Reijer EELMAN en Pietertje J. WUIJS.

   2. 

Simon Jacobsz (Siemen) BREMER (zie VI.3).

   3. 

Pieter Jacobsz BREMER (zie VI.6).

   4. 

Neeltje BREMER, geboren op 14-04-1824 om 11:00 uur te Polder de Waal (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Paulus Kikkert, 32 jaar, broodbakker, wonende aan Den Burg en Gerrit Kikkert, 29 jaar, klerk ter secretarie wonende aan Den Burg. Overleden op 14-12-1829 te Spang (Texel) op 5-jarige leeftijd.

   5. 

Meindert BREMER, geboren op 23-09-1826 om 06:00 uur te Bargen in den Polder de Waal (Texel). Aangegeven op 26 september 1826 door de vader in bijzijn van de smit, Gijsbert Kersenmakers en Beets. Overleden op 15-06-1829 te Spang (Texel) op 2-jarige leeftijd.

   6. 

Meindert BREMER, geboren op 02-10-1829 om 05.00 uur te Oosterend (Texel). Aangegeven op de dag van de geboorte door de vader in bijzijn van Nan Bremer, broodbakker van beroep en Gerrit List, zaakwaarnemer. Overleden op 25-12-1835 te Polder de Waal (Texel) op 6-jarige leeftijd.


 
V.3    Arie Pietersz BREMER, broodbakker, boer, gedoopt op 01-09-1793 te Oosterend (Texel), overleden op 25-06-1888 te De Waal (Texel) op 94-jarige leeftijd. Arie Pietersz. Bremer verkreeg uit de erfenis van zijn vader Kerkplein 6 te Oosterend. Arie woonde De Ruyterstraat 62 in Oudeschild. Arie verkocht de boerderij aan het Kerkplein 6 in 1884 aan Jacob Pietersz. Koorn.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1817 te Texel met Jannetje Dirksd. SMIT, geboren 1797 te Oude Schild (Texel), overleden 1872 te Oude Schild (Texel), dochter van Dirk SMIT en Grietje BLOM.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Aaltje BREMER, geboren op 01-05-1818 om 04.00 uur te Oudeschild (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: IJsbrand Schagen (21 jaar, arbeidsman van Oudeschild) en Gerrit List (23 jaar van Den Burg).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-03-1840 te Texel met Dirk Jacobsz EELMAN, geboren ca 1816 te Texel, zoon van Jacob EELMAN, Boer, en Hiltje Dirks RIST.

   2. 

Pieter BREMER, brood- en koekbakker, geboren op 01-10-1819 te Oudeschild (Texel), overleden op 13-04-1897 te Oosterend (Texel) op 77-jarige leeftijd. Pieter kwam nadat zijn vader de boerderij aan de Kerkstraat 6 te Oosterend had geerft hier wonen en werkte tot 1860 met een inwonende knecht. Omdat het aantal bakkers in Oosterend steeds groter werd verhuisde hij in 1880 met zijn vrouw naar de huurboerderij aan de Oosterenderweg 39 (De Blauwe Tocht). (bron: Boerderijenboek deel 1).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 11-05-1854 te Texel (getuige(n): Pieter Wuis, 61, koopman, Cornelis Dalmeijer, 45, schipper, Arie Bremer, 61, broodbakker, vader van de bruidegom en Pieter Boon, 35, veehouder. Allen wonende te Texel.) met Maria Ariesd. BOON, geboren 1824 te Dijkzicht (Texel), overleden 1898 te Oosterend (Texel), dochter van Arie BOON en Neeltje SIPKES.

   3. 

Riekje BREMER, geboren op 12-07-1821 om 11:00 uur te Oudenschild (Texel). Als getuige bij de aangifte waren aanwezig: Jacob Zaatman, 31 jaar, veldwachter wonende aan Den Burg en Gerrit List, 26 jaar, kantoorbediende aan Den Burg. Overleden op 24-03-1893 te Oosterend (Texel) op 71-jarige leeftijd. Aangegeven door: Jan Bakker (echtgenoot) zonder beroep, oud 75 jaren.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-11-1847 te Texel (getuige(n): Pieter Paulus Kikkert, 25, broodbakker, neef van de bruidegom, Cornelis Mooijen, 21, eilandsbode, Koenraad Kalf, 54, dienaar der policie en Jan Jacobs, 48 koopman. Allen wonende te Texel) met Jan Willemsz BAKKER, broodbakker, geboren 1818 te Texel, overleden na 1893, zoon van Willem Hendriks BAKKER en
Hendrikje Jans KIKKERT.

   4. 

Jacob BREMER, geboren op 13-03-1823 om 22:00 uur te Oudeschild (Texel). Aangegeven op 14 maart 1823 waarbij als getuige aanwezig waren: Jan Veen, 27 jaar, schilder, wondende te Oudeschild en Gerrit List, 27 jaar, kantoorbediende aan Den Burg. Overleden op 20-04-1825 te Oudenschild (Texel) op 2-jarige leeftijd.

   5. 

Grietje BREMER, geboren op 05-04-1825 om 23.00 uur te Texel. Bij de aangiften waren als getuigen aanwezig: Pieter Zaatman (32 jaar, werkman uit Den Burg) en Gerrit List (30 jaar uit Den Burg). Overleden op 17-02-1859 te Texel op 33-jarige leeftijd.

   6. 

Jacob Ariesz BREMER (zie VI.19).

   7. 

Jantje BREMER, geboren op 27-08-1828 om 07.00 uur te Texel. Aangegeven op de dag van de geboorte door de vader in bijzijn van Aris Hoogteyd en Gerrit List welke laatste zaakwaarnemer van beroep was. Overleden op 28-09-1831 te Oudeschild (Texel) op 3-jarige leeftijd.

   8. 

Arie BREMER, geboren op 05-08-1830 om 23.00 uur te Oude Schild (Texel). Aangegeven op 7 augustus 1830 door de vader in bijzijn van Jacob Zaalman en Gerrit List, van beroep zaakwaarnemer.

   9. 

Jannetje BREMER, geboren op 29-04-1832 om 07.00 uur te Oudeschild (Texel). Aangegeven op 30 april 1832 door de vader in bijzijn van Cornelis Flint en Jan Pieter Kuyper beiden zeeman van beroep. Overleden op 01-07-1834 te Oudeschild (Texel) op 2-jarige leeftijd.

   10. 

Jantje BREMER, geboren op 04-11-1834 te Oudeschild (Texel). Aangegeven op 5 november 1834 door de vader in bijzijn van Jan Roeper, en zaakwaarnemer Gerrit List.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18-07-1861 te Texel (getuige(n): Dirk Eelman, 43, boer, Jan Bakker, 42, boer, beide behuwde broeders, Paulus Kikkert, 69, zonder beroep, oom van de bruid en Johannes Gerardus Mooijen, 30, bode. Allen wonende te Texel.) met Willem Pietersz KRIJNEN, geboren ca 1835 te Texel. Willem Krijnen woont ten tijde van zijn huwelijk in Den Helder. Zoon van Pieter Willemsz KRIJNEN, zeeman, en Naatje BRUIN.


 
V.7    Nan BREMER, Broodbakker, veehouder, geboren op 01-10-1797 te Oosterend (Texel), overleden op 19-12-1854 te Texel op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-12-1827 te Texel. Nan Bremer oud 30 jaar en Hendrikje Kikkert 25 jaren. Echtgenote is Hendrikje Jans KIKKERT, 40 jaar oud, gedoopt (gereformeerd) op 05-09-1787 te Den Burg (Texel), overleden ca 1854, dochter van
Jan Paulusz KIKKERT en
Ariaantje SCHAAP.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Nansz. BREMER (zie VI.26).


 
V.9    Klaas BREMER, Veehouder, bakker, geboren op 09-12-1804 te Oosterend (Texel), overleden 1855 te Oosterend (Texel).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-12-1837 te Texel met Pietertje Maartens TUINDER, geboren 1810 te Zevenhuizen (Texel), overleden ca 1885 te Medemblik, dochter van Maarten TUINDER en Jantje BOON??
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Klaas BREMER (zie VI.28).


 
VI.3    Simon Jacobsz (Siemen) BREMER, Boer in Polder de Waal / veehouder, geboren op 03-07-1818 om 11:00 uur te Spang (Texel). Bij de aangifte waren aanwezig Gerrit List 23 jaar en Klaas Kikkert, broodbakkersknecht. Overleden op 16-04-1899 te Spang (Texel) op 80-jarige leeftijd. In de akte staat vermeldt: oud 80 jaren, weduwnaar van Tetje Saris en Naantje visser. Zoon van wijlen de echtelieden Jacob Bremer en Martje Visser.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 19-03-1840 te Texel. Geboren en wonende op texel oud 21 jaren op huwelijk. Echtgenote is Tetje Jacobs SARIS, 21 jaar oud, Zonder beroep, geboren op 19-08-1818 om 08:00 uur te Polder de Waal (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Pieter Koning, 26 jaar boer te Zevenhuizen in Polder Oosterend en Jan Jansz. Kikkert, 23 jaar, broodbakker aan Den Burg. Overleden op 28-11-1848 op 30-jarige leeftijd, dochter van Jacob SARIS, Boer, en Niesje KOOGER.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 07-03-1850 te Texel (getuige(n): Jan Reijers Eelman (boer en zwager bruidegom) Cornelis Moojen (eilandsbode), Willem Moojen (goud- en zilversmid) en Maarten Kalis (herbergier)). Uit de huwelijksakte blijkt dat de beide echtelieden de schrijfkunst machtig zijn. Echtgenote is
Naantje Cornelis VISSER, 21 jaar oud, geboren op 18-01-1829 om 08:00 uur te Texel. Bij de aangifte was als getuige aanwezig: Gerrit Hoogheid, 22 jaar. Overleden op 11-07-1892 te Oosterend (Texel) op 63-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Pieterszn VISSER, zeeman en schipper, en Tetje Maartensdr VLAMING.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Jacob BREMER (zie VII.1).

   2. 

Jan Simons BREMER (zie VII.3).

   3. 

Neeltje BREMER, geboren 1845 te Texel.
Gehuwd (1) op 04-06-1868 te Texel (getuige(n): Jacob Bremer, veehouder, 27 broer van de bruid, Pieter Vermeulen, koopman, 59, oom van de bruid, Arie Dekker, veldwachter, 59 en Johannus Gerardus Mooijen, eilandbode, 37.) met Willem Ariesz KLEIN, geboren ca 1845 te Texel, zoon van Arie KLEIN en Hendrikje KEIZER.
Gehuwd (2) > 1869 met Jacobus Leendertsz RIEKWEL, geboren ca 1845.

   4. 

Niesje BREMER, geboren op 18-10-1846 om 06.00 uur te Polder de Waal (Texel). Aangegeven op 19 oktober 1846 door de vader in bijzijn van Gerrit List, zaakwaarnemer van beroep en Jacob Bruyn.

   5. 

Pieter BREMER, geboren op 29-10-1848 om 15.00 uur te Polder de Waal (Texel). Aangegeven op 30 oktober 1848 waarbij Jan Simon Wuis, schoenmaker van beroep bij aanwezig was. Overleden op 28-11-1848 te Spang (Texel), 30 dagen oud.


Uit het tweede huwelijk:

   6. 

Pieter BREMER (zie VII.10).

   7. 

Cornelis Simons BREMER (zie VII.12).

   8. 

Martje BREMER, geboren op 27-09-1853 om 15:00 uur te Spang (Texel). Als getuige bij de aangifte waren aanwezig: Cornelis Mooijen, eilandsbode wonende te Den Burg en Cornelis Mooijen, schoenmaker wonende aan Den Burg. Overleden op 05-01-1935 te Eierland (Texel) op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-10-1874 te Texel (getuige(n): Arijen Dekker, veldwachter, 66, Adam Kalf, veldwachter, 57, Johannus Gerardus Mooijen, eilandbode, 43 en Engelbertus Roerdinkkolder, rijksveldwachter. Allen woonachtig op Texel.) met Jacob Jansz PEPER, geboren ca 1852 te Texel, zoon van Jan PEPER, landbouwer, en Trijntje de BOER.

   9. 

Tetje BREMER, geboren op 01-09-1855 te Spang (Texel), overleden op 19-10-1922 te Texel op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd ca 1875 te Texel met Hendrik Jackobsz de BOER, geboren 1843, overleden ca 1935.

   10. 

Meindert BREMER, veehouder, geboren op 29-03-1858 te Spang (Texel).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1881 te Texel (getuige(n): Cornelis Bremer, veehouder, 29, broer van de bruidegom, Jan Trap, veehouder, 32, Simon Koning, gemeente veldwachter, 48 en Johannes Gerardus Mooijen, eilandsbode, 50. Allen woonachtig te Texel.) met Feijtje Cornelis TIMMER, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1856 te Oosterend (Texel). Als getuige bij de aangifte waren aanwezig: Cornelis Mooijen, schoenmaker en Dirk Bruin, zeeman. Dochter van Cornelis TIMMER, zeeman, en Cornelisje KUIPER.

   11. 

Cornelia BREMER, geboren op 24-11-1863 te Spang (Texel). Aangegeven op 25 november 1863 door de vader in bijzijn van de veldwachter Arie Dekker en koopman Anton Voigt.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-03-1892 te Texel (getuige(n): Meindert Bremer, veehouder, 33, broer van de bruid, Hendrik de Boer, veehouder, 49, behuwd broeder der bruid, Johannus Gerardus Mooijen, bode, 61 en Aris Dirks Ponger, koper slager, 30. Allen wonende te Texel) met Jacob Dirksz de VRIES, geboren ca 1863 te Hoten?? (FR), zoon van Dirk Jacobs de VRIES, varensgezel, en Wijtske Kluzen van SLUIS ??


 
VI.6    Pieter Jacobsz BREMER, Verver, schilder, geboren op 15-04-1821 om 11:00 uur te Polder de Waal (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Paulus Kikkert, 28 jaar, broodbakker aan Den Burg en Gerrit List, 26 jaar, kantoorbediende aan Den Burg. Overleden op 22-01-1861 te De Waal (Texel) op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-11-1849 te Texel (getuige(n): Simon Bremer, boer, 31, broeder der bruidegom, Jan Eelman, boer, 30, Gerret Kooiman, 27, timmerman, broeder der bruid en Cornelis Dalmeijer, beursschipper, 40, oom van de bruid. Allen woonachtig te Texel.) met Antje Pieters KOOIMAN, 24 jaar oud, geboren op 26-01-1825 om 11.00 uur te Oosterend (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Jan Jansz Kuiper, 42 jaar zeeman, wonende te Oost en Gerrit List, 29 jaar, klerk ter secretarie wonende te Den Burg. Dochter van Pieter KOOIMAN, schipper, en Cornelisje DALMEIJER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jacob BREMER, geboren op 21-07-1851 te De Waal (Texel).
Gehuwd ca 1871 met Elisabeth Klaas SLOOT, geboren ca 1851.

   2. 

Pieter BREMER, geboren op 26-09-1853 om 07:00 uur te De Waal (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Maarten Daalder en Anton Cederik Voigt, 26 jaar, makelaar aan Den Burg. Overleden op 19-08-1873 te Den Helder op 19-jarige leeftijd.

   3. 

Marretje BREMER, geboren op 30-01-1856 om 09:00 uur te De Waal (Texel), overleden op 13-07-1909 op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-11-1883 met Cornelis L. WALLAST, geboren 1858, overleden 1917.

   4. 

Cornelia BREMER, geboren op 07-08-1859 om 18.00 uur te De Waal (Texel). Aangegeven op 8 augustus 1859.


 
VI.19    Jacob Ariesz BREMER, Broodbakker, geboren op 27-02-1827 om 04:00 uur te Oudeschild (Texel). Bij de geboorte waren als getuige aanwezig: Paulus Kikkert, broodbakker, wonende aan Den Burg en Gerrit List, 31 jaar, klerk ter secretarie, wonende aan Den Burg. Overleden te Amerika.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-06-1853 te Texel (getuige(n): Pieter Bremer, boer, 33, broeder van de bruidegom, Jan Bakker, broodbakker, 34, gehuwd broeder bruidegom en Reijer Koning, zeeman, 38, broer van de bruid, allen wonende op Texel en Marinus van der Kloot, behuwd broeder van de bruid, wonende in de Zijpe.) met Trijntje Teunis KONING, 22 jaar oud, geboren op 03-09-1830 om 09:00 uur te Oosterend (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Gerrit List, zaakwaarnemer, 35 jaar oud, wonende aan Den Burg en Jacob Zaatman, 42 jaar, voerman. Overleden te verenigde staten, dochter van Teunis KONING, zeeman, en Dirkje EELMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martje BREMER, geboren op 10-04-1854 te Den Helder.

   2. 

Jannetje BREMER, geboren op 12-03-1855 te Den Helder.

   3. 

Dirkje BREMER, geboren op 15-11-1856 te Den Helder.

   4. 

Margaretha BREMER, geboren op 20-03-1858 te Den Helder.

   5. 

Arie Jacob BREMER, geboren op 25-11-1859 te Den Helder.

   6. 

Pieter BREMER, geboren op 11-12-1861 te Den Helder.

   7. 

Teunis BREMER, geboren op 12-03-1864 om 02:00 uur te Oudeschild (Texel). Als getuige bij de aangifte waren aanwezig: Willem Krijnen, zeeman en Jan Jacob Bruin, broodbakker.

   8. 

Jacob BREMER, geboren op 17-08-1866 te Oudeschild (Texel).

   9. 

Jacob BREMER, geboren op 16-04-1869 te Texel.


 
VI.26    Pieter Nansz. BREMER, Veefokker, veehouder, boer, geboren op 06-05-1828 te Oosterend (Texel), overleden op 16-04-1894 te Spang (Texel) op 65-jarige leeftijd. In 1860 koopt Pieter Nansz. Bremer de boerderij aan de Schumakersweg 7 in De Koog die toen de naam 'Duinzand' droeg. Pieter bleef to 1894 eigenaar.
Hij verhuurde de boerderij. In 1875 was de boerderij 'Duinzand' verdwenen/ Omdat het gebouw maar 17 jaar oud was, kan brand de oorzaak geweest zijn. In 1876 werd op deze plaats de boerderij Erica gebouwd. Deze naam werd gegeven omdat hier veel dopheide (Latijn: Erica) voorkwam. De erven van Pieter Nansz. Bremer verkochten in 1894 Erica met het land in publieke veiling voor f 26.651,-.

De boerderij aan de Lancasterdijk 1 te Oosterend kwam in 1887 in bezit van Pieter Nansz. Bremer, een vermogende boer, die op Spangerweg 22 (Schiller) woonde. Het gebouw werd vanaf 1982 in tweŽen bewoond. Pietertje Eelman-Tuinder in het voorste deel en daar achter Hendrik Pietersz. Bremer, die getrouwd was met Marretje Klaasd. Eelman. In 1893 raakte het gebouw, waarin hooi zat, in brand. Met moeite kon de 77-jarige Pietertje worden gered, alsmede een koe en een kalf. De brandspuiten uit Oosterend en Oudeschild had niet kunnen voorkomen dat de boerderij tot de grond verbrandde. Het overige vee, het hooi, boerengereedschap en de inboedels gingen verloren. Het geheel was laag verzekerd bij 'Algemeen Belang'. De boerderij werd niet op die plek herbouwd.

Pieter Nansz. Bremer liet in 1893, ter vervanging van de boerderij aan de Lancasterdijk 1 een stolpschuur met woning bouwen. De aanbesteding was op Spangerweg 22 (Schiller) gehouden, na de aanwijzing op Nieuweschild, waar op het bouwterrein de oude stenen voor verwerking klaar lagen. Pieter woonde op Spangerweg 22 en op de nieuwe boerderij kwam zijn zoon Hendrik Pietersz. Bremer wonen. Deze boerderij krijgt rond 1950 de naam Dani Theron. In 1894 liet vader Pieter Bremer nog een bijbouw uitvoeren. Bij de publieke veiling in 1894 bracht de boerderij met 7 1/2 ha land in totaal f5.485,- op, doch 5 ha van dit land ging naar andere kopers.

Ook Koetebuurt 2 werd door Pieter Nansz. Bremer gekocht. Hij verhuurde de boerderij die op een erf van 890 m2 stond.(bron: boerderijen boek deel 1&2 blz. 839).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-03-1851 te Texel (getuige(n): Jan Bakker, broodbakker, 32, broer van de bruidegom, Biem Simons Vlaming, schipper, 55, Dirk Visser, boer, 50 en Aries Keesman, kastelein, 40. Allen woonachtig op Texel.) met Maartje Pieters WUIS, geboren 1829 te Texel, dochter van Pieter Jans WUIJS, schipper, en
Niesje KOOGER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Nanning Pieters BREMER (zie VII.37).

   2. 

Pieter Pieters BREMER (zie VII.39).

   3. 

Niesje BREMER, geboren op 06-01-1856 te Spang (Texel), overleden op 15-07-1933 te Voorburg op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1880 te Texel met Arie Ariesz ZIJP, 28 jaar oud, koopman, geboren op 03-11-1851 te Zijpe (NH), overleden op 29-08-1901 te Schagerbrug (NH) op 49-jarige leeftijd. Arie Zijp had een groothandel in manufacturen en reisde het platteland af met een monsterkoffer vol stalen stof. Het verhaal gaat dat hij de eerste naaimachine verkocht op Texel, niet onwaarschijnlijk aan zijn Niesje, die een cursus huisvlijt of zoiets had gedaan in Den Helder. De monsterkoffer en de ellemaatstok is nog in het bezit van de nabestaanden. Arie was blijkbaar een geacht en betrouwbaar handelaar en mens want hij was ook gevolmachtigde voor zijn zwager Nanning Pietersz. Bremer, toen die naar Amerika vertrok. Arie overleed vroeg, net voor zijn 50ste verjaardag. Zijn weduwe zette zijn zaken nog een tijdje door, maar verkocht de zaak en ging in Utrecht wonen. Zij was zo zuinig, dat haar zoons allemaal hebben kunnen studeren en ook de meisjes kregen opleidingen, waarmee ze eventueel hun brood konden verdienen. (bron: Elizabeth Bettink).

   4. 

Hendrik Pieters BREMER (zie VII.43).

   5. 

Hendrika BREMER, geboren op 06-12-1859 om 21.00 uur te Spang (Texel). Aangegeven op 7 december 1859 door de vader in bijzijn van koopman Maarten Kalis en Pieter Bakker, arbeider van beroep.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-11-1879 te Texel (getuige(n): Gijsbertus Kranenburg, landbouwer, 31, wonende te Voorschoten, behuwd broeder des bruidegoms, Nanning Bremer Pierszoon, veehouder, 27, Pieter Bremer Pieterszoon, veehouder, 25, broeders der bruid en Willem Wuis, zeeman, 28, oom der bruid. Allen wonende te Texel.) met Arie Pietersz de GRAAF, veehouder, geboren ca 1854 te Leiderdorp, zoon van Pieter de GRAAF, veehouder, en Jacoba van LEEUWEN.

   6. 

Dieuwertje BREMER, geboren op 02-09-1861 om 23.00 uur te Spang (Texel). Aangegeven op 3 september 1861 door de vader in bijzijn van de veldwachter Arie Dekker en de bode johannes Gerhardus Mooyen. Overleden op 22-07-1949 te Alkmaar (NH) op 87-jarige leeftijd. Overleden in Westerlicht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-03-1889 te Texel met Pieter Sijbrand G. KEIJSER, veehouder, geboren 1856 te Den Burg (Texel), overleden 1928 te Alkmaar (NH).

   7. 

Maria BREMER, geboren op 08-11-1863 om 08:00 uur te De Waal (Texel), overleden ca 1920 te Grand Rapids (USA).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-11-1885 te Texel met Pieter Pietersz KEIJSER, Veehouder, geboren 1862 te Den Burg (Texel), overleden 1936 te Grand Rapids (USA).

   8. 

Jan Pieters BREMER, broodbakker, boer, geboren op 20-02-1866 om 19.00 uur te Spang (Texel). Aangegeven op 21 februari 1866 door de vader in bijzijn van de veldwachter Arie Dekker en schoenmaker Jan Wuis. Overleden ca 1916 te Den Helder (NH).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-01-1889 te Texel (getuige(n): Pieter Bremer Pieterszoon, veehouder, 34, broer bruidegom wonende te Texel, Cornelis Noot, broodbakker, 26, broer van de bruid, wonende te Den Helder en Pieter Keijser Seijbrandszoon, veehouder, 32, wonende te Texel.) met Martje Hendriks NOOT, geboren 1864 te Den Helder (NH), overleden te Alkmaar (NH). Gestorven in Westerlicht. Dochter van Hendrik NOOT, landman, en Neeltje BEST.

   9. 

Adriaantje Cornelia BREMER, geboren op 06-11-1868 om 10.00 uur te Spang (Texel). Aangegeven op 7 november 1868 waarbij als getuige Pieter Koorn, Zadelmaker van beroep aanwezig was.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-03-1891 te Texel (getuige(n): Dirk Plaatsman, onderwijzer, 41, Pieter Plaatsman, schipper, 36 broers van de bruidegom, Hendrik Bremer, veehouder, 33 en Jan Bremer, broodbakker, 25, broers van de bruid. Allen woonachtig te Texel.) met Cornelis Pietersz PLAATSMAN, 27 jaar oud, Predikant, geboren op 17-02-1864 te Oosterend (Texel), zoon van Pieter Jansz PLAATSMAN, schipper, en Naantje Dirks BREMER. Door het huwelijk van Cornelis Pieters Plaatsman met Cornelia Pieters Bremer, zijn de twee takken Bremer met elkaar verbonden. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren.

 


 
VI.28    Pieter Klaas BREMER, bakker, schapenboer, geboren op 04-12-1838 te Oosterend (Texel). Aangegeven op 5 december 1838 door de vader in bijzijn van Paulus Kikkert, broodbakker en Gerrit List, zaakwaarnemer. Overleden op 22-10-1919 te Texel op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 01-04-1858 te Texel (getuige(n): Martinus Langeveld, landbouwer, 68, Pieter Paulus Kikkert, boer, 36, Klaas Bakker, boer, 26 en Jacob Bakker, 28, broer van de bruid. Allen wonende te Texel.) met Antje Jans BAKKER, 17 jaar oud, geboren op 02-08-1840 te Texel, overleden 1870 te Oosterend (Texel), dochter van Jan Jacobs BAKKER en Antje Klaasd. KALIS.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 26-09-1878 te Texel (getuige(n): Johannes Impeta, broodbakker, 56, te Medemblik, behuwd vader des bruidegoms, Klaas LAan, veehouder, 61, te Opperdoes, Pieter Kikkert, veehouder, 56 en Cornelis Boon, veehouder, 45. De laatste twee woonachtig op Texel.) met Hendrica Petrus OUTHUIJS, vroedvrouw, geboren ca 1851 te Hindelopen, overleden ca 1915, dochter van Petrus Willem Gerrit Johannes OUTHUIJS en Sierdje Sijbrands BRUINSMA.
Uit het eerste huwelijk:

   1. 

Klaas BREMER, geboren 1867 te Oosterend (Texel), overleden op 07-07-1867 te Oosterend (Texel).


Uit het tweede huwelijk:

   2. 

Johannes BREMER, geboren op 28-07-1879 om 13:00 uur te Oosterend (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Pieter Dalmeijer, kastelein, 39 jaar en Simon Koning, veldwachter, 46 jaar.

   3. 

Homme Tjebbe BREMER, geboren 1880.

   4. 

Sijbrand Gerrit BREMER, geboren 1881.

   5. 

Arie BREMER, geboren 1883.
Gehuwd op 31-05-1910 te Texel met Neeltje Jacobs SMIDS, geboren ca 1883.

   6. 

Petrus Willem Gerrit Johannes BREMER (zie VII.61).


 
VII.1    Jacob BREMER, Arbeider, Landbouwer, geboren op 25-02-1841 te Dijkmanshuizen (Texel). Aangegeven op 27 februari 1841 door de vader in bijzijn van koopman Jan Kuiper en zaakwaarnemer Gerrit List. Overleden op 06-12-1916 te Texel op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-10-1872 te Texel met Maartje Jans REUVERS, geboren ca 1841.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Theodora Catherina BREMER, geboren op 22-10-1875 te Polder de Eendracht (Texel), overleden 1925.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-11-1900 te Texel met Johan Pieter P. DROS, geboren ca 1875.

   2. 

Jan Simon BREMER, geboren op 19-03-1877 te Polder De Eendracht (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Arijsen Dekker, veldwachter en Johannes Mooijen, bode.

   3. 

Trijntje Adriaantje BREMER, geboren op 08-05-1883 te Koogerveld (Texel).
Gehuwd 1919 met Gerrit G. HOOGERHEIDE, geboren ca 1883.


 
VII.3    Jan Simons BREMER, porder, lantaarnopsteker, geboren op 01-01-1843 te Dijkmanshuizen (Texel). Bij de geboorte was als getuige aanwezig: Klaas Dalmeijer, boer, 31 jaar, wonende aan Den Burg. Overleden te Texel. Jan zou eerst op de Achter Binnenhaven en daarna on de Oostslootstraat/Kuiperstraat.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-07-1871 te Texel met Antje Teunis KOOIJMAN, 22 jaar oud, geboren op 19-03-1849 om 12:00 uur te Everstekoog (Texel), overleden op 15-12-1925 op 76-jarige leeftijd, dochter van Teunis KOOIJMAN, arbeider, en Neeltje DOORN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Tetje Theodora BREMER, geboren op 26-08-1872 te Texel, overleden op 02-11-1942 te Anna Paulowna op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-04-1895 te Den Helder met Hendrik Johannes van der KUIJL, 28 jaar oud, geboren op 21-07-1866 te Den Helder, overleden op 30-01-1942 te Den Helder op 75-jarige leeftijd.

   2. 

Teunis Jan BREMER, geboren 1874, overleden 1944.

   3. 

Simon BREMER, geboren 1875.

   4. 

Cornelis Jans BREMER, geboren 1877, overleden 1878.

   5. 

Cornelis Jans BREMER (zie VIII.11).

   6. 

Johan BREMER, geboren 1884.


 
VII.10    Pieter BREMER, Landbouwer, veehouder, koopman en bankwerker, geboren op 15-07-1850 om 05.00 uur te Polder de Waal (Texel). Bij het opmaken van de geboorteakte waren aanwezig Jan Simons Huis, van beroep schoenmaker en Cornelis Moojen, eilandsbode van beroep. Beide mede wonende aan den Burg. (gezindte: Nederlands Hervormd), overleden op 17-06-1914 te Duisburg (Duitsland) op 63-jarige leeftijd. Pieter Bremer was als bankwerker werkzaam bij de firma "Krupp" te Duisburg, Duitsland.

Het is niet zeker dat Pieter als bankwerker bij Krupp werkzaam is geweest. Pieter Bremer was namelijk al vroeg 'invalide' (arbeidsongeschikt) en heeft in Duisburg wellicht hetzelfde beroep gehad als op Texel, namelijk koopman.

Hij en (vooral) zijn vrouw, hebben op kleine schaal iets van handel gedreven met zgn. 'Rijnvaarders'. Zeg maar iets van een klein opslagplaatsje (winkeltje?) van waaruit zij benodigdheden leverden aan rijnaken. Aangezien Pieter zwak van gezondheid was en vaak bedlegerig, moet het vooral zijn vrouw geweest zijn die handelde, terwijl dochter Trijntje thuis de huishouding deed. Als de overlevering klopt, heeft hij ook voor zijn overlijden een lang ziekbed gehad. Ook na de dood van haar man zou Trientje Hartog de handel nog enige tijd hebben voortgezet.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-05-1874 te Texel (getuige(n): Arijen Dekker, Adam Kalf, Gerardus Moojen en Pieter Geeles). Getuigen bij het huwelijk waren Arijen Dekker (veldwachter), Adam Kalf (veldwachter), Gerardus Moojen (eilandsbode) en Pieter Geeles (rietdekker) aanwezig. Echtgenote is Trientje Leenderts (Trijntje) HARTOG, 21 jaar oud, geboren op 11-02-1853 om 16.00 uur te Eijerland (Texel). Bij het opmaken van de geboorteakte waren als getuigen aanwezig Aris Keesman (kastelein) en Cornelis Moojen (eilandsbode) beide wonende aan den Burg. (gezindte: Nederlands Hervormd), overleden op 26-02-1931 te Santpoort (NH) op 78-jarige leeftijd, begraven op 03-03-1931 te Bloemendaal (NH), dochter van Leendert HARTOG, Boerenarbeider, Arbeider en Landbouwer, en Grietje ZIJLMA (Grietje Rijkes Zijlma en Grietje Zelema, (schrijft zelf Grietje Zeijlema)).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Naantje BREMER, geboren op 22-03-1875 te Den Helder, overleden op 26-05-1942 te Assen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd 1897 te Den Helder met Jan H. SCHREUDER, geboren 1968, overleden 1930.

   2. 

Grietje BREMER, geboren op 07-05-1876 te Dijkmanshuizen (Texel), overleden op 13-02-1948 te Texel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd 1897 te Texel met Meijert de WAARD, geboren 1874, overleden 1957.

   3. 

Simon BREMER (zie VIII.18).

   4. 

Leendert BREMER (zie VIII.20).

   5. 

Cornelis Pieters BREMER (zie VIII.22).

   6. 

Jacob BREMER (zie VIII.24).

   7. 

Willem BREMER (zie VIII.26).

   8. 

Johannes BREMER, geboren op 15-04-1890 te Den Helder, overleden op 08-11-1890 te Den Helder, 207 dagen oud.

   9. 

Trijntje BREMER, geboren op 15-04-1890 te Den Helder, overleden op 17-11-1890 te Den Helder, 216 dagen oud.

   10. 

Trijntje BREMER, geboren op 19-10-1891 te Den Helder (gezindte: Ned. hervormd), overleden op 05-06-1947 te Den Helder (NH) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) 1909 te Duisburg (Duitsland), gescheiden 1916 te Nederland. Nadat de man aanvankelijk zijn vrouw had verlaten is dit huwelijk later door een scheiding ontbonden. Trijntje Bremer vestigt zich, zonder echtgenoot, op 7 mei 1915 te Den Helder. Ze is dan uit Duisburg afkomstig. Op de zelfde datum wordt ook hun zoon Gerardus Cornelis Schnellenberg binnen de gemeente Den Helder ingeschreven. Walterus Cornelis Hendrikus SCHNELLENBERG, geboren 1883, overleden 1946.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 11-10-1917 te Den Helder (NH). Adressen waarop het gezin van Osch-Bremer woonachtig was:

22-11-1912, Spuistraat 15B, Den Helder (man afkomstig uit Zaltbommel);
07-05-1915, Sluisdijkstraat 88, Den Helder. (vrouw afkomstig uit Duisburg);
28-10-1915, man opnieuw ingeschreven te Den Helder;
18-03-1916, man uitgeschreven naar 's-Gravenhage;
21-05-1915, Spuistraat 15B, Den Helder (vrouw). Echtgenoot is Arnoldus Antonius van OSCH, 32 jaar oud, letterzetter, geboren op 01-12-1884 te Zaltbommel (gezindte: Rooms-Katholiek), overleden 1969, zoon van Arnoldus Antonius van OSCH en Annigje GORT.

   11. 

Niesje Cornelia BREMER, geboren op 05-09-1895 te In het Noorden (Texel), overleden op 13-04-1911 te Duisburg (Duitsland) op 15-jarige leeftijd.


 
VII.12    Cornelis Simons BREMER, Veehouder te Dijkmanshuizen. Geboren op 13-01-1852 om 05:00 uur te Spang (Texel).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23-05-1878 met Jantje Jans TRAP, 23 jaar oud, geboren op 06-08-1854.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Naantje BREMER, geboren op 18-04-1879 te Dijkmanshuizen (Texel).

   2. 

Jan Cornelis BREMER, geboren op 03-01-1881 te Dijkmanshuizen (Texel).

   3. 

Simon BREMER, geboren op 16-11-1882 te Dijkmanshuizen (Texel).

   4. 

Maartje BREMER, geboren op 09-02-1884 te Dijkmanshuizen (Texel).


 
VII.37    Nanning Pieters BREMER, Veehouder, geboren op 07-03-1852 om 19:00 uur te Polder de Waal (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Cornelis Kikkert en Jan Dalmeijer. Overleden op 22-08-1939 te Sand Lake Kent County (USA) op 87-jarige leeftijd. Is in 1888 naar Grand Rappids USA geŽmigreerd. (bron: Elizabeth Bettink).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-04-1875 te Texel met Geertje Klaas BROUWER, 20 jaar oud, geboren op 02-08-1854 te Everstekoog (Texel), overleden -02-1935 te USA, begraven op 16-02-1935 te Sand Lake Cemetry, dochter van Klaas Pieter BROUWER en Antje Jacobs BAKKER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria BREMER, geboren op 14-06-1876 om 09:00 uur te Everstekoog (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Jan Kalf, slachter en Johannes Gerardus Mooijen, bode.

   2. 

Anna Klasina BREMER, geboren op 08-03-1878 te Evertse Koog (Texel).

   3. 

Pieternella BREMER, geboren op 07-03-1881 te De Waal (Texel).

   4. 

Klasina BREMER, geboren op 19-01-1883 te Spang (Texel), overleden na 1935.

   5. 

Pieter BREMER, geboren op 08-12-1884 te Spang (Texel), overleden op 05-04-1939 te Kalamazoo County (USA) op 54-jarige leeftijd. Overleden in het Kalamazoo State Hospital. begraven op het Sand Lake Cemetry.

   6. 

Grietje BREMER, geboren op 27-12-1886 te Spang (Texel).


 
VII.39    Pieter Pieters BREMER, Veehouder, geboren op 29-03-1854 te Oosterend (Texel), overleden 1941 te Den Burg (Texel).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-03-1879 te Texel met Aafje Jans EELMAN, geboren ca 1855.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter Johan BREMER (zie VIII.44).

   2. 

Cornelia Maria BREMER, geboren op 09-11-1882 te Waal en Burg (Texel), overleden 1967.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-05-1904 te Texel met Bouwe Arisz. BAKKER, geboren 1876 te Den Burg (Texel), overleden 1951, zoon van Aris Bouwesz BAKKER en Trijntje Klaasd. MANTJE.

   3. 

Maria BREMER, geboren op 14-07-1884 te Waal en Burg (Texel).

   4. 

Johan Pieter BREMER (zie VIII.49).


 
VII.43    Hendrik Pieters BREMER, Veehouder, geboren op 18-12-1857 te Texel. Aangegeven op de dag van de geboorte door de vader in bijzijn van kastelein Maarten Kalis en Cornelis Mooyen. Overleden 1925 te Schoorl (NH).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-03-1884 te Texel (getuige(n): Nan Bremer (35? jaar, veehouder, broer bruidegom), Pieter Pieterszn Bremer (29 jaar, veehouder, broer bruidegom), Arie de Graaf, 30 jaar, veehouder), Jacob Eelman (25 jaar, veehouder, broer bruid)) met Marretje Klaas EELMAN, geboren ca 1857, dochter van Klaas EELMAN, veehouder, en Cornelisje EELMAN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maartje BREMER, geboren op 25-03-1886 te Nieuwe Schild (Texel).

   2. 

Klaas BREMER, geboren op 08-05-1888 te Nieuweschild (Texel), overleden op 03-08-1972 op 84-jarige leeftijd, begraven te Den Helder, begraafplaats Huisduinen.
Gehuwd ca 1910 met Pieternella Catherina GRAVEMAKER, geboren op 24-02-1890, overleden op 02-12-1936 op 46-jarige leeftijd, begraven te Den Helder, begraafplaats Huisduinen.

   3. 

Pieter BREMER, geboren op 27-02-1891 te Nieuweschild (Texel).

   4. 

Cornelis Hendriks BREMER, geboren op 30-09-1893 te Oosterend (Texel).

   5. 

Marretje Hendrika BREMER, geboren op 11-09-1896 te Nieuweschild (Texel).

   6. 

Jacoba Nanetta BREMER, geboren op 13-09-1898 te Oosterend (Texel).


 
VII.61    Petrus Willem Gerrit Johannes BREMER, geboren 1888 te Texel, overleden 1942 te Schagen.
Gehuwd op 21-05-1941 met Elizabeth KROON, 50 jaar oud, geboren op 16-02-1891 te Schoorl, overleden 1972.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter BREMER (zie VIII.58).

   2. 

Jan BREMER, geboren ca 1915, overleden ca 1945.

   3. 

Willem BREMER, geboren ca 1915, overleden ca 1994.

   4. 

Hendrika BREMER, geboren ca 1915.


 
VIII.11    Cornelis Jans BREMER, voerman bij de firma Klik, geboren op 21-01-1882 te Den Helder, overleden op 05-01-1970 te Den Helder op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-01-1909 te Den Helder met Maria BOEHLEE, 26 jaar oud, geboren op 21-06-1882 te Leiden, overleden op 30-05-1956 te Den Helder op 73-jarige leeftijd, dochter van Maarten BOEHLEE en Johanna PLAISIER.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Jan BREMER, geboren op 01-03-1910 te Duisburg (Duitsland), overleden op 29-07-1999 te Den Helder op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-08-1935 te Den Helder met Annie KOOY, 23 jaar oud, geboren op 16-10-1911 te Den Helder.

   2. 

Johanna (Jo) BREMER, geboren op 11-03-1912 te Duisburg (Duitsland), overleden op 10-06-1999 te Zeeland op 87-jarige leeftijd.

   3. 

Antje BREMER, geboren op 07-02-1914, overleden op 11-04-1990 te Den Helder op 76-jarige leeftijd.

   4. 

Hendrika BREMER, geboren op 21-03-1916 te Den Helder.
Gehuwd ca 1935 met Albert de BOER, geboren op 11-03-1913 te Den Helder, overleden op 21-01-1990 te Den Helder op 76-jarige leeftijd.

   5. 

Maarten BREMER, geboren op 04-02-1918 te Den Helder.

   6. 

Antoon Arnoldus (Toon) BREMER, geboren op 04-02-1918 te Den Helder, overleden op 31-01-1977 te Den Helder op 58-jarige leeftijd.


 
VIII.18    Simon BREMER, arbeider, melkventer in de jaren 20/30 te Den Helder, geboren op 01-09-1878 te Oost (Texel), overleden op 05-07-1938 te Den Helder op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-11-1897 te Texel met Adriana EELMAN, geboren 1871, overleden 1928 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Maria BREMER, geboren op 28-08-1898 te In het Noorden (Texel). Geboortedatum kan ook 22-08-1898 zijn.

   2. 

Trijntje BREMER, geboren op 20-08-1899 te In het Noorden (Texel).

   3. 

Ariendina BREMER, geboren op 16-10-1901 te Eierland (Texel).


 
VIII.20    Leendert BREMER, werksjouwer, werkman voorraad magazijnen, hulpbewaarder, magazijnbeheerder. Alle beroepen in dienst van de Rijkswerf te Den Helder, geboren op 28-10-1880 te Texel (gezindte: Ned. hervormd), overleden op 24-05-1953 te Den Helder (NH) op 72-jarige leeftijd. Leendert Bremer trad op 8 juni 1916 in dienst van de "Rijkswerf" te Den Helder. Op 1 augustus 1939 werd hij i.v.m. "ziekte of gebreken" aldaar eervol ontslagen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-06-1909 te Duisburg (Duitsland). Adressen waarop het gezin Bremer-Lems woonachtig was:
23-03-1916, vestiging te Den Helder afkomstig uit Duisburg (Duitsland);
17-11-1917, (2e) Gover(dwars)straat 26, Den Helder;
10-11-1920, Goverstraat 10, Den Helder;
31-05-1923, Goverstraat 45 (later 41), Den Helder. Echtgenote is Aria Johanna Maria LEMS, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1884 te 's-Gravenhage (ZH), overleden op 11-06-1963 te Den Helder (NH) op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Cornelia Katharina BREMER, geboren op 09-11-1909 te Duisburg (Duitsland), overleden op 04-04-1960 op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1933 te Den Helder (NH) met J.W. v.d. MEER, geboren ca 1909.


 
VIII.22    Cornelis Pieters BREMER, geboren op 12-01-1883 te Eijerland (Texel), overleden op 27-06-1923 te Den Helder op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd 1904 te Duitsland met Geertje Cornelisdr KORT, geboren op 22-05-1885 te Haarlemmermeer, overleden op 19-09-1958 te Den Helder op 73-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Jacobsz KORT en Neeltje Johanna Dirksdr SCHOUTEN.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Wilhelm BREMER, geboren 1905 te Duisburg (Duitsland).


 
VIII.24    Jacob BREMER, geboren op 30-01-1886 te Den Helder, overleden op 16-01-1962 te Utrecht op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd 1909 te Duisburg met Adriana WESTLAND, geboren 1891, overleden 1992.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hendrik P. BREMER, geboren 1911 te Duisburg (Duitsland).


 
VIII.26    Willem BREMER, Bankwerker Rijkswerf (Den Helder), geboren op 20-06-1887 om 18:00 uur te Den Helder. Geboren op het adres Wijk P, nummer 100 om 18:00 uur. Bij het opmaken van de geboorte-akte waren naast de vader de volgende personen als getuige aanwezig: Martinus Oberg, zeeman 35 jaar en Reijer Ran, bode 39 jaar. (gezindte: Nederlands Hervormd), overleden op 27-05-1961 te Haule (Ooststellingwerf) op 73-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1961 te Haule, algemene begraafplaats. De begrafenis vond plaats vanuit het sterfhuis.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-12-1909 te Duisburg (Duitsland). Adressen waarop het gezin Bremer-van Geenhuizen woonachtig was:

voor:
30-11-1916, Felsenstrasse 132?, Duisburg-Hamborn (Duitsland) (bron: Dennis van Lunsen)
Vanaf:
30-11-1916, Spuistraat 15B, Den Helder (inwonend bij moeder Trientje/zuster Trintje)
17-01-1917, Westgracht 70, Den Helder
28-06-1917, Middenstraat 50, Den Helder (hier is ook Siem geboren)
23-01-1920, 1e Schagendwarsstraat 11, Den Helder
10-07-1920, Janzenstraat 10, Den Helder (eigendom vanaf 1920)
01-09-1932, Oranjestraat 31, Den Helder (eigendom vanaf 1927)
06-02-1936, Krugerstraat 20, Den Helder
19-01-1940, Langestraat 64, Den Helder
De familie heeft ongeveer eind juni 1940 Den Helder moeten verlaten vanwege de oorlog. Zij verbleven eerst enige tijd in een schuurtje achter een arbeidershuisje van boer Hoogschagen aan de Callantoogervaart. Willem en Siem hadden de meubelen vanuit de Langestraat (huurhuis) met een handkar overgebracht naar Oranjestraat 31 (eigendom) waar Willem, die natuurlijk gewoon miest werken, door de week ook bleef slapen (er reed toen nog geen zgn. werfbus) Siem heeft september 1940 zijn kapperszaak opgeheven en is naar Duitsland vertrokken.
Eind 1940 of begin 1941 is het gezin op 'De Kaap' Callantsoogervaart C 71 komen wonen. Tot in 1940 werd dat huis gebruikt door Duitse militairen (in de duinen achter de duinopgang bij de Callantsogervaart lag later een Duits kamp, wellicht dat men in afwachting daarvan tijdelijk in ' De Kaap' verbleef en misschien ook wel in De Witte Villa want die was gecamoufleerd en werd door de familie altijd 'De Groene Villa' genoemd. Omdat 'De Kaap' daarna was verlaten en leeg stond, is de Duitse schoondochter van Willem, de vrouw van Piet bij de 'Ortskommandant' gaan vragen of zij het konden huren, hetgeen werd toegestaan.

Op 'De Kaap' hebben in het begin meerdere familieleden onderdak gevonden. In de zomeer van 1941 hebben niet alleen hun zoon Anton met zijn vrouw Elisabeth en hun zoontje Willem er in huis gewoond, maar ook de ouders van Elisabeth, de familie Veldman met hun oudste dochter Martha en later nog hun jongste dochter Annie. Maar deze waren eind 1941 allemaal naar elders vertrokken.

16-01-1941, Oranjestraat 31, Den Helder
18-11-1943, Callantsoogervaart C71, Callantsoog

15-05-1945, Callantsoogervaart C41, Callantsoog
01-01-1949, omgenummerd in Langevliet 17, Callantsoog
31-10-1953, Haule(erveld) 165, Ooststellingwerf
14-01-1959, Haule(erveld) 166, Ooststellingwerf (hier overleed Willem Bremer)
01-04-1964, Haule 131, Ooststellingwerf (Jannigje met Siem en na huwelijk Baukje)
22-05-1967, Drie Stellingenweg 27, Oosterwolde (Jannigje met Siem en Baukje)
22-04-1969, 'Huize Avondrust' Dorpen 11, Schagen (vrouw)

met Jannigje van GEENHUIZEN, 22 jaar oud, geboren op 07-01-1887 te Veenendaal, overleden op 26-06-1974 te Den Helder op 87-jarige leeftijd, begraven op 01-07-1974 te Haulerwijk, Algemene begraafplaats. De begrafenis vond 's middags plaats om 13:30 uur vanuit Hotel "Het Bruine Paard" aan de Norgerweg te Haulerwijk. Dochter van Antonie van GEENHUIZEN, Smid, en Cornelia van WIJK.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Pieter BREMER, administrateur bij de Ned. Bond in Duitsland, onderwijzer en militair, geboren op 20-10-1910 te Duisburg (Duitsland), overleden 1944 te Budapest of omgeving. Het laatste levensteken dat de familie van Pieter heeft vernomen dateert van december 1944 en is afkomstig uit Budapest. Heeft gewoond te Duisburg-Hamborn te Duisburg (Duitsland), te Den Helder, te Huisduinen en te Essen (Duitsland), vermist te Boedapest (Hongarije) (?) tussen november 1944 en dinsdag 13 februari 1945.

Pieter Bremer vertrok op 18 oktober 1932 vanuit Den Helder naar het adres Helmholzstrasse 32 te Essen (Duitsland).

Of Pieter Bremer echt onderwijzer is geweest valt te betwijfelen. Hij heeft in de jaren 30 in Nederland wel korte tijd iets gedaan als aspirant-docent, maar had vermoedelijk geen bevoegdheid. Wel heeft hij (voor de oorlog) in Duitsland les gegeven. De Nederlandsche Bond in Duitschland hield zich ook bezig met het onderwijzen van de nederlandse taal aan kinderen van in het Ruhrgebied wonende Nederlanders. Verder leidde Pieter Bremer nederlandse cursussen en gaf hij spraaklessen. In 1939 heeft Jannetje van Lunsen (dochter van zijn zus Kornelia) een halfjaar bij Pieter Bremer en zijn vrouw in Essen in huis gewoond en heeft ze dus goed gekend en van nabij meegemaakt. Ook in de jaren daarna te Den Helder.

In augustus 1939 is Pieter Bremer opgeroepen in het Nederlandse leger (mobilisatie) en verhuist hij met zijn vrouw naar Amsterdam, waar hun zoon Pieter Wolfgang is geboren. In oktober 1940 verhuizen zij naar Den Helder (Huisduinen) en daar is Pieter tot april 1943 werkzaam geweest op de Rijkswerf. Pieter Bremer is in april 1943 in Duitse dienst getreden en naar Duitsland gegaan en daar heeft in 1944 ook de echtscheiding tussen hem en zijn vrouw plaatsgevonden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-08-1937 te Essen, gescheiden 1944 te Duitsland van Henni MEIJER, geboren 1912, overleden 1993.

   2. 

Kornelia (Korrie) BREMER, geboren op 02-08-1912 om 08:00 uur te Duisburg-Hamborn (Duitsland). Geboren op het adres Felsenstrasse 132. Overleden op 05-11-1979 te Den Helder op 67-jarige leeftijd. Overleden in het Gemini Ziekenhuis. Gecremeerd op 08-11-1979 te Schagen.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 21-07-1932 te Den Helder (getuige(n): Pieter Bremer, Vincent Cornelis Snip). Getuigen bij het huwelijk waren Pieter Bremer en Vincent Cornelis Snip (matroos bij de koninklijke marine). Echtgenoot is Hendrik (Henk) van LUNSEN, 23 jaar oud, Leerling Schilder, Matroos 1e klas (Koninklijke Marine), geboren op 23-10-1908 om 03:30 uur te Amsterdam. Hendrik is geboren op het adres: van Speijkstraat 2. Bij het opmaken van de geboorteakte waren Gautier Oltmans en Hendricus Cornelis Wesselink als getuigen aanwezig. (gezindte: Rooms-Katholiek), overleden op 17-12-1938 te Soerabaja (Ned. Oost-IndiŽ) op 30-jarige leeftijd. Overleden ten gevolge van een ongeval met een "Draeger duikvest" in een duiktank op het marine etablissement te Soerabaja. Begraven op 19-12-1938 te Soerabaja begraafplaats "Kembang Koening". Begraven met militaire eer. Hendrik van Lunsen zat gedurende zijn jeugd op de Belamieschool in de Belamiestraat te Amsterdam (Kinkerbuurt, oud-west). Toen zijn moeder, Cornelia Berdina Kaandorp in 1915 TBC kreeg werd hij, samen met zijn jongere zus Cornelia Berdina van Lunsen en broertje Willem Marinus van Lunsen in het "Weeshuis Jonker" aan de van Lennepkade te Amsterdam geplaatst. Na het overlijden van zijn moeder op 1 mei 1915 is hij enige tijd bij zijn grootouders, Thomas Gerhardus van Lunsen en Geertruida Theodora Scheulderman, op het adres Douwes Dekkerstraat 25 te Amsterdam woonachtig geweest. Na het verlaten van de lagere school is Hendrik van Lunsen enige tijd als leerlingschilder bij een schildersbedrijf in de leer geweest. Op 24 augustus 1926 ging hij vrijwillig in dienst bij de Koninklijke Marine (toen Zeemacht geheten). (Bron: Dennis van Lunsen), zoon van Hendrik van LUNSEN, Loodgieter en Tramconducteur, en Cornelia Berdina KAANDORP, dienstbode.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 11-11-1943 te Den Helder (getuige(n): Jan van der Linden en Willem Bremer) met Karel Kasper (Thijs) van der LINDEN, 31 jaar oud, schoenmaker, tamboer bij Korps Mariniers, geboren op 03-09-1912 te Dordrecht, overleden op 26-10-1962 te Den Helder op 50-jarige leeftijd, begraven op 29-10-1962 te Den Helder, Algemene Begraafplaats Huisduinen. Binnen de Koninklijke Marine was het de goede gewoonte dat de tamboers de bijnaam Thijs kregen, vandaar dat Karel Kasper van der Linden de rest van zijn leven door anderen dan zijn eigen familie, Thijs genoemd werd. (Bron: Dennis van Lunsen), zoon van Jan van der LINDEN, Koopman en Schoenmaker, en Wilhelmina van DOMSELAAR.
Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 26-08-1966 met Gerrit Cornelis (Gerrit) POST, 45 jaar oud, Brugwachter Nederlandse Spoorwegen, geboren op 15-05-1921 te Anna Paulowna, zoon van Tromp POST, Visser, en Hendrika CORNELISSEN.

   3. 

Anton (Toon) BREMER, schrijver op het Loonbureau (salarisadministratie) van de Rijkswerf te Den Helder, onderwijzer / Boekhouder met eigen kantoor, geboren op 05-04-1915 te Duisburg (Duitsland), overleden op 20-08-1994 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd, begraven op 24-08-1994 te Schagen. Anton Bremer en familie is na de geboorte van zoon Willem naar Helmond verhuisd aangezien Anton hier een baan als onderwijzer kon krijgen. Na een korte verblijfsperiode in Moordeich en Oudesluis komt de familie na de oorlog in Schagen terecht alwaar ze eerst een huis aan de Dorpen no. 9 bewonen. Anton werkte toen voor boekhoudkantoor Roggeveen dat in het voorhuis van de Dorpen 9 was gevestigd. Eigenaar De Vries woonde in Haarlem en bood het kantoor te Schagen te koop aan waardoor Anton Bremer het boekhoud kantoor kon overnemen. Hierop heeft hij een pand gekocht aan het Noord 31 waar hij het kantoor kon vestigen en de familie kon gaan wonen. Tot aan zijn overlijden in het "Medisch Centrum Alkmaar" in 1994 heeft hij op dat adres gewoond.

De volgende adressen zijn bewoond door de familie:

Krugerstraat 72 in het eerste (boven)huis na de kruising met de Van Galenstraat richting Polderweg, Den Helder.
Moordeich, Duitsland (bij Bremen)
Advocaat Botsstraat 53, Helmond.
Den Akker, Oudesluis.
Dorpen 9, Schagen.
Noord 31, Schagen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-08-1939 te Den Helder met Elisabeth VELDMAN, 22 jaar oud, geboren op 07-05-1917 te Den Helder. Elizabeth is geboren in de Blomsteeg/straat? in oud Den Helder.
Op 6 jarige leeftijd is zij met haar ouders naar de van Limburg Stierumstraat in nieuw Den Helder verhuisd. Hier heeft zij tot aan haar huwelijk gewoond. Dochter van Auke VELDMAN, kok bij de marine, en Trijntje NIEUWENHUIZEN.

   4. 

Simon BREMER, kapper, geboren op 05-11-1918 te Den Helder.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op 15-07-1965 met Baukje POPKEMA, geboren 1926, overleden 1992.


 
VIII.44    Pieter Johan BREMER, vee castreerder, geboren op 05-07-1880 te Waal en Burg (Texel). Bij de aangifte waren als getuige aanwezig: Pieter Roeper, winkelier, 42 jaar en Johannes Gerardus Mooijen, bode, 49 jaar. Overleden 1970 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-03-1906 te Texel met Martje Remmertsd. KRIJNEN, geboren 1888, overleden 1967.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Martha Pietersd. BREMER, geboren 1907, overleden 1998 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd met Dirk Cornelis DRIJVER, geboren 1904, overleden 1972.

   2. 

Pieter BREMER, geboren op 20-09-1908 te Texel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-06-1936 te Amsterdam met Maria Emma KOOIMAN, 23 jaar oud, geboren op 29-10-1912, dochter van Wijbrand Cornelis KOOIMAN en Trijntje BRUIN.

   3. 

Jacob Jansz. BREMER, geboren 1916, overleden 1948.


 
VIII.49    Johan Pieter BREMER, geboren op 30-08-1888 te Waal En Burg (Texel), overleden 1965.
Gehuwd ca 1930 met Afina Nelly Arisd. EELMAN, geboren 1890 te Texel.
Uit dit huwelijk:

   1. 

Hans BREMER, geboren 1945 te Den Burg (Texel).
Gehuwd ca 05-1966 met Anna Maria (Anneriet) Frederiksd. van der GRACHT, geboren 15-11-1943 te Den Burg (Texel).


 
VIII.58    Pieter BREMER, geboren op 18-12-1914 te Texel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1941 met Simone BOON, 22 jaar oud, geboren op 17-03-1919 te Bergen (NH).
Uit dit huwelijk:

   1. 

Koosje BREMER, geboren op 15-10-1948.
Gehuwd met Wim VERRIJZER.

   2. 

Martje BREMER, geboren op 07-12-1950.


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie ŗ la Carte' software

LAATSTE AANPASSING  08.10.2016